Celoslovenské športové hry pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 10-12.6. 2015 v Brezolupoch.

Účastníci športových hier za Spojenú školu Pavla Sabadoša: Radovan H., Matej T.,Matúš M., Slavomír T., Dávid P., Betka K. Vedúci výpravy : Mgr. Dušan Švoňava

Menovaní sa v dňoch 10 až 12.júna 2015 zúčastnili športových hier pre žiakov s narušenou  komunikačnou schopnosťou v Brezolupoch.

Našu školu vzorne reprezentovali v atletických disciplínach, beh na 60m, beh na 200 a 400m, hod kriketovou loptičkou, skok z miesta, hod ťažkou loptou. Tu získali mnoho pódiových umiestnení čo ich vynieslo na celkové 2. miesto v atletike.

Športovci tiež súťažili  vo futbale a vybíjanej. Tam sme skončili na 3. mieste vo futbale aj vybíjanej. Čo spolu s 2. miestom z atletiky vynieslo celkové 2. miesto v absolútnom hodnotení zúčastnených škôl.

Popri športovcoch z našej školy bojovali o umiestnenia aj žiaci a športovci z Bratislavy, Lučenca, Liptovského Jamníka  a Brezolúp.

Okrem vzornej reprezentácie v športových disciplínach naši žiaci zaujali zúčastnených aj vzorným správaním a aj takto reprezentovali školu.

Doprava bola realizovaná 8 miestnym mikrobusom autodopravcu Marián Slanina. Aj touto cestou mu ďakujeme za bezpečnú prepravu. Počas cesty sme absolvovali aj výlet na Bojnický zámok. Tam sme si prezreli zámok a súčasťou bolo aj pásmo rozprávok.

Fotky: https://plus.google.com/photos/106799511152265802625/albums/6161460385590242817

Celoslovenské športové hry pre žiakov s narušenou komunikačnou v Brezolupoch