Navštívili nás hudobníci z projektu Musica Medica, ktorí nám ukázali, že hudba sú vibrácie a vlnenie, ktoré môžeme aj my Nepočujúci vnímať.

https://plus.google.com/u/0/photos/116439822996477392695/albums/6157902920645276225

Aj Nepočujúci vnímajú hudbu