Florbal alebo floorbal (angl. floorball) je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Rozmery ihriska sú 40 × 20 m, na hracej ploche môže byť z každého tímu počas zápasu päť hráčov v poli a jeden brankár. Florbal sa pôvodne vyvinul v USA, kde sa začal hrať v polovici 50. rokov. Neskôr ho preniesli švédski študenti do vlastnej krajiny pod názvom innebandy. Ďalšou krajinou, kde sa florbal rozšíril bolo Fínsko a následne Švajčiarsko. Švajčiarsky florbal sa však od švédskeho líšil tým, že brankár mohol používať hokejku. Oficiálne pravidlá boli kodifikované v septembri 1983. Florbal sa hrá v troch tretinách po 20 (poprípade 15) minút hracieho času. Hrací čas sa prerušuje v prípade ak: 

  • sa lopta dostane mimo hracej plochy
  • nejaký hráč poruší pravidlá hry
  • počas trestného strieľania

Cieľom hry je dopraviť loptičku do súperovej bránky. Cieľom krúžku je rozvýjať pohybové schopnosti žiakov. Výchovným cieľom krúžku je viesť žiakov ku kolektívnemu chápaniu hry k hre fair-play a láske k florbalu.

 
Počet tréningových jednotiek v týždni: 1×2 vyuč.hodiny,
Miesto tréningov: školská telocvičňa
Obsah tréningu: bežecká obratnosť, herná činnosť jednotlivca, herné kombinácie
Video z tréningu vo florbale:
Krúžok florbalu