Už tradične mesiac Marec spájame nielen s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti s deťmi čítame knihy, navštevujeme knižnicu a uskutočňujeme prehliadku prednesu detskej poézie pod názvom „Poviem Ti básničku.“

19. marec bol dňom kedy sa deti z jednotlivých tried MŠ zišli v klubovni ŠKD, aby predviedli, čo dokážu.

Školské kolo prispelo k pozdvihnutiu sebavedomia a prezentovania sa pred inými deťmi.

Recitácia MS s vystúpením Danky a Janky (Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov):

 

Recitačná prehliadka detí v MŠ