Dňa 11.3.2015 sme uskutočnili exkurziu s deťmi do múzea s unikátnym komplexom technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli, pochádzajúce  zo 17. storočia.                     

Deti  navštívili ojedinelé objekty Gápeľ, Četerne, Klopačku a Varňu František a  priamo pozorovali niekdajšiu ťažbu kamennej soli, neskôr čerpanie soľanky, varenie a získavanie soli – vzácnej suroviny, ktorá sa po stáročia vyvážala a mala cenu zlata.

Videozáznam z návštevy STM – NKP Solivar Prešov – MŠ.P Sabadoša Prešov :

Návšteva Slovenského technického múzea – Národnej kultúrnej pamiatky Prešov – Solivar