V dňoch 16.-20. februára 2015 sa 7 žiakov našej školy zúčastnilo zimného pobytu v prírode na Dedinkách, ktorého súčasťou bol aj lyžiarsky výcvik.

Slnko nám svietilo počas dlhých piatich dní, strava bola výborná, ubytovanie bolo pekné.

Ďakujeme pani učiteľkám, že nás naučili chodiť na vleku a dali nám základy lyžovania.

žiaci 5.- 8. ročníka Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej, Prešov

Fotky sú tu: https://plus.google.com/photos/116439822996477392695/albums/6124151188484264529?authkey=CLHc47Xlmf-bgAE

Lyžiarsky výcvik SP žiakov.