S nadväznosťou na tému   „ Poznaj  krásy a poklady okolia mesta Prešov„ sa deti na návšteve v soľnom múzeu  dozvedeli o ťažbe vzácnej  a v primeranom množstve pre ľudí a zvieratá potrebnej soli. Pozreli sme si aj rozprávku „Soľ nad zlato“, odparovaním slanej  vody sme pozorovali kryštalizáciu soli a nakoniec  sme  si upiekli slané tyčinky.
Najprv deti  ochutnávaním  porovnali slanú a sladkú chuť.   Pomocou prezentácie   na interaktívnej tabuli   porozprávali, ako a z čoho  sa získava  soľ  a cukor.  Tiež  sa oboznámili so surovinami a pomôckami, ktoré sme potrebovali na upečenie tyčiniek. Priamou  manipuláciou s kuchynskými pomôckami  si deti  rozvíjali hrubú a jemnú motoriku, spoznali  vlastnosti použitých surovín, učili sa  ohľaduplnosti  voči kamarátom a schopnosti podeliť sa s nimi. Realizovaná aktivita sa deťom veľmi  páčila.

Učiteľky MŠ

Ako sme piekli slané tyčinky