Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  a školského zariadenia za školský rok 2013/2014

Môžete si prečítať na priloženom PDF dokumente – [wpdm_file id=10]

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014