Školský poriadok materskej školy  – 

Školský poriadok základnej školy

Školský poriadok strednej odbornej školy