Prešovský kraj

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

30. október (pondelok) až 31. október 2017 (utorok)

2. november 2016
(štvrtok)

vianočné

23. december 2017 (sobota) až 5. január 2018 (piatok)

8. január 2018
(pondelok)

polročné

2. február 2018 (piatok)

5. február 2018
(pondelok)

jarné

26. február (pondelok) až 2. marec 2018 (piatok)

5. marec 2018
(pondelok)

veľkonočné

29. marec (štvrtok) až 3. apríl 2018 (utorok)

4. apríl 2018
(streda)

letné

2. júl (pondelok) až 31. august 2018 (piatok)

3. september 2018
(pondelok)

zdroj: Ministerstvo školstva SR