Názov záujmového útvaru Meno vedúceho Určenie
Cvičenia zo slovenského jazyka Horská Tatiana 2. stup.