Názov záujmového útvaru Meno vedúceho Určenie
Šikovné prstíky Lukošíková Katarína 1. stup.
Výtvarníček Potášováa Zlatica 1. stup.
Športové hry Reváková Martina 1. stup.
Tvorivé dielne Klimeková Mária 1. stup.
Florbal Wielek Marcel 1. stup.
Základy tanca Uličná Danka 1. stup.
Stolný tenis Bučko Lukáš 1. stup.
Športovo-pohybové hry Švoňava Dušan 1. stup.
Šikovný kuchárik Samseliová Martina 1. stup.
Interaktívna tabuľa Cerva Lukáš 1. stup.
Hudobníček Felixová Ľudmila 1. stup.
Psychorelaxačné cvičenia Kollárová Zuzana 1. stup.
Angličtina hrou Martinů Andrea 1. stup.
Matematika hrou Martinů Andrea 1. stup.
Matematika hrou Martinů Andrea 2. stup.
Matematický z.ú. Borguľová Milota 9. ročník
Interaktívna tabuľa Štúr Ľudovít 2. stup.
Mladí grafici a informatici Guláš Peter 2. stup., SOŠ
Usilovné včielky Kopasová Zuzana internát
Rytmicko-pohybové hry Urbanová Júlia internát
Šikovné ruky Ladomerská Jarmila internát
Mediálna výchova Humeňanský Martin internát
Pohybové hry Jurik Ľuboslav internát
Futbalový z.ú. Jurik Ľuboslav internát
Športový z.ú. Horský Pavol internát