Pre žiakov

Icon

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 436 downloads

...
Icon

Návratka - priebežný záujem o štúdium na našej stredne škole 41.50 KB 169 downloads

Priebežný záujem o štúdium na Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej...
Icon

Buletina SOŠ (Stredná odborná škola) polytechnická - Duklianska 2, Prešov 7.50 MB 137 downloads

Stredná odborná škola polytechnická, Duklianska 2 Prešov, sme jediná škola...
Icon

Univerzálny odbor MECHANIK ELEKTROTECHNIK a jeho porovnanie s odborom Mechanik počítačových sietí 84.81 KB 105 downloads

UNIVERZÁLNY ODBOR MECHANIK ELEKTROTECHNIK a jeho porovnanie s odborom Mechanik počítačových...
Icon

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 82.60 KB 128 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a problematiky, ktorým sa venuje pozornosť...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2016/2017 628.94 KB 125 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 174 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...
Icon

Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS 16.64 KB 434 downloads

zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS ...