Pre žiakov

Icon

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 1.10 MB 65 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a...
Icon

Prehľad učebných, študijných a nadstavbových odborov pre zameranie ELEKTOTECHNIKA 1.05 MB 47 downloads

Prehľad odborov pre zameranie ELEKTROTECHNIKA...
Icon

Návratka - priebežný záujem o štúdium na našej stredne škole 41.50 KB 108 downloads

Priebežný záujem o štúdium na Spojenej...
Icon

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 339 downloads

...