Pre žiakov

Icon

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 1.10 MB 59 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a problematiky, ktorým sa venuje pozornosť...
Icon

Prehľad učebných, študijných a nadstavbových odborov pre zameranie ELEKTOTECHNIKA 1.05 MB 47 downloads

Prehľad odborov pre zameranie ELEKTROTECHNIKA na SOŠ a ich porovnanie s odborom...
Icon

Návratka - priebežný záujem o štúdium na našej stredne škole 41.50 KB 105 downloads

Priebežný záujem o štúdium na Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej...
Icon

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 305 downloads

...