Pre žiakov

Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2016/2017 628.94 KB 33 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 1.10 MB 63 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a problematiky, ktorým sa venuje pozornosť...
Icon

Prehľad učebných, študijných a nadstavbových odborov pre zameranie ELEKTOTECHNIKA 1.05 MB 47 downloads

Prehľad odborov pre zameranie ELEKTROTECHNIKA na SOŠ a ich porovnanie s odborom...
Icon

Návratka - priebežný záujem o štúdium na našej stredne škole 41.50 KB 107 downloads

Priebežný záujem o štúdium na Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej...
Icon

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 329 downloads

...