Pre žiakov

Icon

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 11 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre...
Icon

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 1.10 MB 68 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a...
Icon

Prehľad učebných, študijných a nadstavbových odborov pre zameranie ELEKTOTECHNIKA 1.05 MB 50 downloads

Prehľad odborov pre zameranie ELEKTROTECHNIKA...
Icon

Návratka - priebežný záujem o štúdium na našej stredne škole 41.50 KB 112 downloads

Priebežný záujem o štúdium na Spojenej...
Icon

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 351 downloads

...