Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na SŠ P. Sabadoša internátnu, Duklianska 2 v Prešove v školskom roku 2017/2018PDF dokument

Prijímacie skúšky do učebných a študijných odborov:

1. kolo: 1. termín 9. máj 2017
2. termín 11. máj 2017
2. kolo: 20. jún 2017