Deň otvorených dverí realizujeme počas ľubovoľného roka priebežne.

Skupiny rodičov, žiakov a záujemcov o štúdium na našej SOŠ a OU prosíme, aby sa nám predtým ohlásili aspoň deň vopred.

Pri návšteve našej školy Vám radi spravíme exkurziu a prezentáciu našich odborov.