ZAMESTNANCI V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

Triedny učitelia

Zložka SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

1.EU – Mgr. Ľudovít Štúr
3.EU – PaedDr. Viliam Nehila
4.EU – PaedDr. Ondrej Feč
1.N – Ing. Mária Baranová
3.G – Ing. Peter Guľaš

Ing. Miroslav Papcun, majster odborného výcviku

Zložka OU pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

2.OU – Bc. Štefan Pecuch

Zložka ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Pr., 2.S – Mgr. Katarína Bakoňová
3., 4. S – Mgr. Mária Marcinová
4., 5. KI – Mgr. Jana Leláková
5., 7., 8. S – Mgr. Kvetoslava Orlovská

Zložka MŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

MŠ SP – Marcela Feriančíková – triedna učiteľka,  Ľubov Adamečková

Zložka MŠ pre žiakov so narušenou komunikačnou schopnosťou

MŠ A – Mgr. Michaela Mikitová – triedna učiteľka, Mgr. Jana Kundrátová
MŠ B – Mária Straková – triedna učiteľka, Mgr. Ľubica Húsková
MŠ C – Mgr. Daniela Amrichová – triedna učiteľka, Denisa Demeterová
MŠ D – Ivana Bebková – triedna učiteľka, Mgr. Zlatica Potašová

Zložka SŽŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

ŠZŠ S – Mgr. Mikuláš Kapitančík

Zložka ŠZŠ pre žiakov so narušenou komunikačnou schopnosťou

ŠZŠ A – Mgr. Renáta Maňkošová
ŠZŠ B – Mgr. Renáta Brožová
ŠZŠ C – PaedDr., Mgr. Petríková Darina, PhD.
ŠZŠ D – PaedDr. Zuzana Malinovská

Zložka ZŠ pre žiakov so narušenou komunikačnou schopnosťou

Pr. A – Mgr. Kamila Ryniková
Pr. B – Mgr. Andrea Muličáková
Pr. C – Mgr. Lenka Dorošová
Pr. D – Mgr. Anna Hrehová
1.A – Mgr. Katarína Švoňavová
1.B – Mgr. Viera Lešková
2.A – Mgr. Viera Lukáčová
2.B – Mgr. Denisa Mathiová
3. – Mgr. Michaela Jurková
4. – Mgr. Jana Hlubovičová
5. – Mgr. Patrícia Gálóczyová Maňáková
6.A – Mgr. Milota Borguľová
6.B – Mgr. Milena Belanská
8. – Mgr. PaedDr. Eva Polakovičová
9. – Mgr. Tatiana Horská

Mgr. Monika Čajková
Mgr. Andrea Martinů
PaedDr. Henrieta Rončkovská

Vychovávatelia

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Pr., 2.S, ŠZŠ C – Mgr. Monika Demčáková
3., 4. S – p. Jarmila Ladomerská
4., 5. KI – p. Júlia Urbanová
5., 7., 8. S – p. Martin Humeňanský
ŠZŠ S – p. Ľuboslav Jurik

ZŠ a ŠZŠ pre žiakov so narušenou komunikačnou schopnosťou

I. ODDELENIE : Pr. A + 2.B – Mgr. Uličná
II. ODDELENIE : Pr. B + 1.A – Ing. Okruhľanský
III. ODDELENIE : Pr. C + 1.B – Mgr. Bučko
IV. ODDELENIE : Pr. D + 1.A – p. Reváková
V. ODDELENIE : 1.B + 2.B – Ing. Ondreičková
VI. ODDELENIE : 2.A + 4.tr – Mgr. Cerva
VII. ODDELENIE : 3.tr + 4.tr – Mgr. Švoňava
VIII. ODDELENIE : 5.tr + 6.A+6.B – Mgr. Klimeková
IX. ODDELENIE : ŠZŠ A + ŠZŠ B – p. Wielek
X. ODDELENIE : ŠZŠ D + ŠZŠ C – p. Samseliová
XI. ODDELENIE : Pr.S + 2.S + 4.KI + 5.KI – p. Felixová
SOŠ a OU pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Všetky triedy SOŠ a OU – Mgr. Pavol Horský

Asistenti učiteľa

Mária Hrižová
Ing. Daniela Kizeková
Mária Kopasová
Svetlana Kovaľová
Ľudmila Mlinaričová
Marta Semanová
Ingrid Srvátková
Alica Zubková

Pomocné vychovávateľky

Daniela Kiseľová
Mária Magdošková
Jana Majcherová
Štefánia Petríková
Mária Vrábľová

THP

Priezvisko a meno Zaradenie  Priezvisko a meno  Zaradenie
Sabolová Viera, Ing. vedúca hosp. správ. úseku, personalistka Kropiľáková Terézia kuchárka
Jure Blanka, Bc. sociálna pracovníčka Brutvanová Mária pomocná kuchárka
Gregová Marta vedúca ŠJ Margitová Mária pomocná kuchárka
Pribulová Lucia, Mgr. školská psychologička Viazanková Monika pomocná kuchárka
Nogová Patrícia asistentka riaditeľa Bakalárová Ľudmila upratovačka
Zbihlejová Iveta účtovníčka Velebírová Monika upratovačka
Husár Jozef vrátnik Koperdanová Beáta upratovačka
Slaminka Jozef školník, vrátnik Slaminková Eva upratovačka
Pavlovský Pavol kurič, údržbár Tkáčová Mária upratovačka
Kakalecová Ľudmila kuchárka Ferencová Gabriela upratovačka
Kušnírová Katarína kuchárka Kancírová Marzena vrátnička/práčka
Hrehová Emília kuchárka Sedláková Lucia zdravotníčka