Pedagogickí zamestnanci v šk. roku 2017/18
Materská škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Triedna učiteľka učiteľka
MŠ A Mgr. Mikitová Michaela Mgr. Mikitová Lucia
MŠ B Straková Mária Martonová Denisa
MŠ C Mgr. Amrichová Daniela Mgr. Húsková Ľubica
MŠ D Bebková Ivana Mgr. Kundrátová Jana
Materská škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
Triedna učiteľka učiteľka
MŠ S Adamečková Ľubov Feriančiková Marcela
Špeciálna základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  Triedna učiteľka
ŠZŠ A Mgr. Maňkošová Renáta
ŠZŠ B Mgr. Brožová Renáta
ŠZŠ C PaedDr., Mgr. Petríková Darina, PhD.
ŠZŠ D Mgr. Dáša Vydumská
Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
  Triedny/a  učiteľ/ka
ŠZŠ SP A Mgr. Potašová Zlatica
ŠZŠ SP B Mgr. Kapitančík Mikuláš
Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  Triedna učiteľka
Pr.A Mgr. Lišková Jana
Pr.B Mgr. Jurková Michaela
Pr.C Mgr. Ryniková Kamila
Pr.D Mgr. Dorošová Lenka
1.A Mgr. Demčáková Monika
1.B Mgr. Muličáková Andrea
1.C Mgr. Cvengrošová Anna
2.A Mgr. Švoňavová Katarína
2.B Mgr. Lešková Viera
3.A Mgr. Lukáčová Viera
3.B Mgr. Kapitančíková Tatiana
4. Mgr. Lorincová Bibiána
5. Mgr. Hlubovičová Jana
6. Mgr. Maňáková  Gálóczyová Patrícia
7.A Mgr. Borguľová Milota
7.B Mgr. Belanská Milena
9. PaedDr. Polakovičová Eva
Mgr. Martinu Andrea
Mgr. Čajková Monika
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
  Triedna učiteľka
Pr.S Mgr. Leláková Jana
1., 2.S Mgr. Pribulová Kristína
3., 4.S Mgr. Čechová Denisa
5.S Mgr. Horská Tatiana
6., 8.S Mgr. Orlovská Kvetoslava
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
Triedna  učiteľka/Triedny učiteľ
I.eš Ing. Baranová Mária
II.eu Mgr. Štúr Ľudovít
IV.eu PaedDr. Nehila Viliam
IV.g Ing. Guľaš Peter
I.n PaedDr. Feč Ondrej
Ing. Papcun Miroslav, majster odborného výcviku
Asistentky učiteľa
Hrižová Mária
Mgr. Hambaleková Iveta
Ing. Kizeková Daniela
Kovaľová Svetlana
PaedDr. Rončkovská Henrieta
Semanová Marta
Srvátková Ingrid
Šabeková Bibiána Šarlota
Asistentka vychovávateľa
Zubková Alica
Školský klub detí
  Triedny/a  vychovávateľ/ka
I. odd Mgr. Bučko Lukáš
II. odd Felixová Ľudmila
III. odd Mgr. Uličná Danka
IV. odd Bc. Čechová Miroslava
V. odd Mgr. Klimeková Mária Nina
VI. odd Ing. Okruhľanský  František
VII. odd Reváková  Martina
VIII. odd Feťko  Ľubomír
IX. odd Mgr. Švoňava Dušan
X. odd Mgr. Cerva Lukáš
XI. odd Ing. Ondreičková  Jana
XII. odd Samseliová Martina
XIII. odd Wielek Marcel
Internát
Triedny/a   vychovávateľ/ka
dievčatá Urbanová Júlia
dievčatá Ladomerská Jarmila
chlapci Humeňanský Martin
chlapci Jurik  Ľuboslav
chlapci Mgr. Horský Pavol
Pomocné vychovávateľky
Kiseľová Daniela
Magdošková Mária
Majcherová Jana
Petríková Štefánia
Vrábľová Mária

 

Technicko-hospodárski pracovníci
Priezvisko a meno Zaradenie Priezvisko a meno Zaradenie
Sabolová Viera, Ing. vedúca hosp. správ. úseku, personalistka  Kropiľáková Terézia kuchárka
Jure Blanka, Mgr. sociálna pracovníčka Brutvanová Mária pomocná kuchárka
Gregová Marta vedúca ŠJ Margitová Mária pomocná kuchárka
Nehilová Jana, Mgr. školská psychologička Bakalárová Ľudmila upratovačka
Nogová Patrícia, Mgr. asistentka riaditeľa Velebírová Monika upratovačka
Zbihlejová Iveta účtovníčka Koperdanová Beáta upratovačka
Husár Jozef kurič, vrátnik, údržbár Slaminková Eva upratovačka
Slaminka Jozef školník, vrátnik Ferencová Gabriela upratovačka
Pavlovský Pavol kurič, údržbár, vodič Kancírová Marzena vrátnička/práčka
Kakalecová Ľudmila kuchárka Sedláková Lucia zdravotníčka
Kušnírová Katarína kuchárka
Hrehová Emília kuchárka