Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2018/19
Materská škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
Triedna učiteľka učiteľka
MŠ A Mgr. Mikitová Michaela Mgr. Kundrátová Jana
MŠ B Straková Mária Ing. Kizeková Daniela
MŠ C Mgr. Amrichová Daniela Mgr. Bebková Ivana
MŠ D Mgr. Húsková Ľubica Martonová Denisa
Materská škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
Triedna učiteľka učiteľka
MŠ S Adamečková Ľubov Feriančiková Marcela
Špeciálna základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  Triedna učiteľka
ŠZŠ A Mgr. Kapitančík Mikuláš
ŠZŠ B Mgr. Brožová Renáta
ŠZŠ C PaedDr., Mgr. Petríková Darina, PhD.
ŠZŠ D Mgr. Dáša Vydumská
ŠZŠ E Mgr. Potašová Zlatica
Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  Triedna učiteľka
Pr.A Mgr. Demčáková Monika
Pr.B Mgr. Muličáková Andrea
Pr.C Mgr. Ryniková Kamila
Pr.D Mgr. Dorošová Lenka
Pr.E Mgr. Jurková Michaela
1.A Mgr. Mariňáková Jarmila
1.B Mgr. Lorincová Bibiána
2.A Mgr. Maňkošová Renáta
2.B Mgr. Camara Valéria
2.C Mgr. Lucia Mikitová
3.A Mgr. Švoňavová Katarína
3.B Mgr. Lešková Viera
4.A Mgr. Lukáčová Viera
4.B Mgr. Kapitančíková Tatiana
5. Mgr. Maďarová Mária
6. Mgr. Hlubovičová Jana
7. Mgr. Maňáková  Gálóczyová Patrícia
8.A Mgr. Borguľová Milota
8.B Mgr. Belanská Milena
Mgr. Čajková Monika
Mgr. Michaela Petejová
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
  Triedna učiteľka
1., 2.S Mgr. Leláková Jana
3., 4.S Mgr. Čechová Denisa
5.S, 7.S Mgr. Orlovská Kvetoslava
6.S, 9.S Mgr. Horská Tatiana
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
Triedna  učiteľka/Triedny učiteľ
I.eu Ing. Papcun Miroslav
II.eš Ing. Baranová Mária
III.eu Mgr. Štúr Ľudovít
V.g Ing. Guľaš Peter
II.n PaedDr. Feč Ondrej
Ing. František Okruhľanský, majster odborného výcviku
Asistentky učiteľa
Kovaľová Svetlana
PaedDr. Rončkovská Henrieta
Semanová Marta
Srvátková Ingrid
Asistentka vychovávateľa
Zubková Alica
Školský klub detí
  Triedny/a  vychovávateľ/ka
Mgr. Bučko Lukáš
Mgr. Uličná Danka
Mgr. Horský Pavol
Mgr. Klimeková Mária Nina
Mgr. Hambaleková Iveta
Reváková  Martina
Feťko  Ľubomír
Mgr. Švoňava Dušan
Mgr. Cerva Lukáš
Ing. Ondreičková Jana
Samseliová Martina
Wielek Marcel
Internát
Triedny/a   vychovávateľ/ka
dievčatá Urbanová Júlia
dievčatá Ladomerská Jarmila
chlapci Humeňanský Martin
chlapci Jurik  Ľuboslav
Pomocné vychovávateľky
Kiseľová Daniela
Magdošková Mária
Majcherová Jana
Petríková Štefánia

 

Technicko-hospodárski pracovníci
Priezvisko a meno Zaradenie Priezvisko a meno Zaradenie
Štúrová Martina, Mgr. vedúca hosp. správ. úseku, personalistka  Kropiľáková Terézia kuchárka
Jure Blanka, Mgr. sociálna pracovníčka Brutvanová Mária pomocná kuchárka
Gregová Marta vedúca ŠJ Margitová Mária pomocná kuchárka
Nehilová Jana, Mgr. školská psychologička Bakalárová Ľudmila upratovačka
Šragová Lenka, Mgr. asistentka riaditeľa Velebírová Monika upratovačka
Zbihlejová Iveta účtovníčka Vrábľová Mária upratovačka
Husár Jozef kurič, vrátnik, údržbár Slaminková Eva upratovačka
Slaminka Jozef školník, vrátnik Ferencová Gabriela upratovačka
Pavlovský Pavol kurič, údržbár, vodič Kancírová Marzena vrátnička/práčka
Kakalecová Ľudmila kuchárka Sedláková Lucia zdravotníčka
Kušnírová Katarína kuchárka
Hrehová Emília kuchárka