Riaditeľ školy:
Mgr. Peter Borovský

Zástupkyne riaditeľa školy:
PaedDr. Zuzana Fabišíková  – zodpovedná za zložky:

 • MŠ pre žiakov so SP internátna
 • MŠ pre žiakov s NKS internátna
 • ŠZŠ pre žiakov SP internátna
 • ŠZŠ pre žiakov s NKS internátna
 • Školský klub detí I. – X. oddelenie – oddelenia pre žiakov s NKS

PaedDr. Daniela Sabová – zodpovedná za zložku:

 • ZŠ Pavla Sabadoša pre žiakov s NKS internátna

Mgr. Iveta Pavlovská – zodpovedná za zložky:

 • ZŠ Pavla Sabadoša pre žiakov so SP internátna
 • SOŠ polytechnická pre žiakov so SP
 • OU pre žiakov so SP internátne
 • Školský klub detí XI. – XII. oddelenie – oddelenia pre žiakov so sluchovým a viacnásobným postihnutím
 • Školský internát