Riaditeľ školy:
Mgr. Peter Borovský

Zástupkyne riaditeľa školy:
MŠ Pavla Sabadoša pre žiakov SP a MŠ Pavla Sabadoša pre žiakov s NKS internátna, ŠZŠ Pavla Sabadoša pre žiakov SP internátna, ŠZŠ Pavla Sabadoša pre žiakov s NKS internátna – PaedDr. Zuzana Fabišíková

ZŠ Pavla Sabadoša pre žiakov s NKS internátna – PaedDr. Daniela Sabová

ZŠ, SOŠ a OU Pavla Sabadoša pre žiakov SP internátna, internátne – Mgr. Iveta Pavlovská

Zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania:
PaedDr. Zuzana Kollárová

Výchovný poradca:
PaedDr. Zuzana Kollárová

Kariérový poradca:
PaedDr. Eva Polakovičová