október 2009

Nadácia Espéránce, Stará Vajnorská 21, Bratislava poskytla našej škole 1500 € na nákup špecialnych didaktických, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok a PC pre CSSP a Neurofeedback.

november 2009

Nadácia COOP Jednota darovala našej škole 8 futsalových lôpt

december 2009

Našu školu podporili sumou 541,- € títo sponzori:

Ing. arch. Štefan Mitro, DESIGN PO s. r. o., Okružná 36 Prešov

Ing. Jozef Hudák, Rastislavova 43 Košice

Darované finančné prostriedky boli použité na nákup bicyklov pre žiakov našej materskej školy.

január 2010

Hry a pomôcky v hodnote 100 € pre deti Materskej školy venoval Igor Drotár.

február 2010

Hry a pomôcky v hodnote 33 € pre deti Materskej školy venoval Mgr. Dušan Švoňava.

marec 2010

Hru v hodnote 7 € pre deti z 1. C venovala pani Ľudmila Hégerová

marec 2010

Potravinová banka v spolupráci s Danone darovala deťom v našej škole mliečne výrobky. Ďakujeme! foto

apríl 2010

Zriaďovateľ našej školy – Krajský školský úrad venoval našej škole 5 renovovaných počítačov a 2 tlačiarne.

máj 2010

Hračky a reklamné predmety v hodnote 250 € venovala Dr. B. Hartmannová

jún 2010

Hračky v hodnote 20 € pre deti materskej školy venoval Vladimír Jusko

november 2010

VSE darovali našej škole sponzorský dar v hodnote 500 €

november 2010

Ján Hlubovič – fotograf, grafik a reklamný stratég poskytol škole ateliér pre praktcké cvičenia žiakov SOŠ odboru 3447 4 grafik digitĺnych médií a pre krúžkovú činnosť, taktiež umožnil zorganizovanie viacerých seminárov zameraných na fotografovanie, webdesign, …

december 2010

Nadácia COOP Jednota darovala našej škole športové pomôcky

 

Za všetky dary vám úprimne ďakujeme!