Rada školy

pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove

Predseda rady :
Ing. Mária Baranová – zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda rady :
Mgr. Ingrid Kopčíková – zástupca nepedagogických zamestnancov

Zapisovateľ :
Marcel Wielek – zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:
Ing. Ján Baláž – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Mária Halecká – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Mária Smetanková – zástupca zriaďovateľa
Ing. Rastislav Kažimír – zástupca rodičov
Ing. Anna Koščová – zástupca rodičov
Mgr. Mária Špíková – zástupca rodičov
Oliver Lipka – zástupca študentov

Zápisnice:http://spojenaskola.info/download-category/zapisnice-rady-skoly/