Organizačné zložky školy podľa zriaďovacej listiny

4. 3. 2009 s účinnosťou od 1.9.2009

Organizačná zložka školy

  • Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne, Duklianska 2, Prešov
  • Špeciálna základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Duklianska 2, Prešov

22. 10. 2008

Organizačná zložka školy

  • Stredná odborná škola polytechnická pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Duklianska 2, Prešov
  • Základná škola s materskou školou Pavla Sabadoša pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Duklianska 2, Prešov
  • Základná škola s materskou školou Pavla Sabadoša pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Duklianska 2, Prešov
  • Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Duklianska 2, Prešov

Súčasti školy

  • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, Duklianska 2, Prešov
  • Školský internát, Duklianska 2, Prešov
  • Školská jedáleň, Duklianska 2, Prešov