Pre učiteľov

Icon

Kolektívna zmluva 2012 236.92 KB 6 downloads

...
Icon

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 436 downloads

...
Icon

Stanovy ZRPS 274.22 KB 284 downloads

Stanovy  - Združenie rodičov pri Spojenej škole internátnej Pavla Sabadoša,...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2014 539.23 KB 142 downloads

...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2013-14 257.75 KB 221 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2015 627.00 KB 154 downloads

...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 421.29 KB 173 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2015/2016 396.44 KB 128 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...