Pre učiteľov

Icon

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 11 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2018 641.73 KB 30 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2018.... platná...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2017 636.97 KB 27 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2017 ...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2015 627.00 KB 120 downloads

...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2013-14 257.75 KB 171 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej...