Pre učiteľov

Icon

Kolektívna zmluva na rok 2017 636.97 KB 2 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2017 ...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2015/2016 396.44 KB 51 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiaka s vývinovými poruchami učenia / so zdravotným znevýhodnením 42.00 KB 94 downloads

Individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiaka s vývinovými poruchami...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 421.29 KB 115 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2015 627.00 KB 112 downloads

...
Icon

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 297 downloads

...
Icon

Stanovy ZRPS 274.22 KB 179 downloads

Stanovy  - Združenie rodičov pri Spojenej škole internátnej Pavla Sabadoša,...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2014 539.23 KB 98 downloads

...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2013-14 257.75 KB 164 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...