Pre učiteľov

Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 140 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Vzor rekreačného poukazu 314.23 KB 86 downloads

...
Icon

Rerkreačný poukaz - Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu 290.32 KB 70 downloads

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu ...
Icon

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 376.89 KB 89 downloads

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 ...
Icon

Kolektívna zmluva 2019 a 2020 - SSPŠI PO 634.98 KB 88 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2019, 2020 uzatvorená dňa 31. januára 2019 medzi...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2017/2018 566.89 KB 199 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 174 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2018 641.73 KB 113 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2018.... platná od 31.1.2018 ...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2016/2017 628.94 KB 125 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Kolektívna zmluva na rok 2017 636.97 KB 76 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2017 ...