Pre rodičov

Icon

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 11 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre...
Icon

Máme dieťa s poruchou sluchu - kniha 0.07 KB 6 downloads

Z pripojeného linku si  stiahnite unikátnu...
Icon

Žiadosť o prijatie do šk. internátu 132.77 KB 111 downloads

Žiadosť o prijatie do školského internátu. ...
Icon

Žiadosť o prijatie do ŠKD 2017-18 308.23 KB 106 downloads

Žiadosť o prijatie žiaka do školského...
Icon

Evidenčný list stravníka - prihláška na stravovanie 27.50 KB 324 downloads

Evidenčný list – prihláška na stravovanie pre...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ SP 33.00 KB 26 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ NKS 33.00 KB 49 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do...