Pre rodičov

Icon

Žiadosť o prijatie do šk. internátu 132.77 KB 19 downloads

Žiadosť o prijatie do školského internátu. ...
Icon

Žiadosť o prijatie do ŠKD 2017-18 308.23 KB 33 downloads

Žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu detí v šk. roku 2017/18 ...
Icon

Evidenčný list stravníka - prihláška na stravovanie 27.50 KB 78 downloads

Evidenčný list – prihláška na stravovanie pre školský rok 2017/2018 ...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ SP 33.00 KB 11 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do špeciálnej základnej školy pre SP. Prosím,...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ NKS 33.00 KB 14 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do špeciálnej základnej školy pre deti...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ZŠ SP 32.50 KB 11 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do základnej školy pre SP. Prosím, tlačiť...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ZŠ NKS 33.00 KB 17 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do základnej školy pre deti s NKS. Prosím,...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP 33.00 KB 52 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP P.S.  Tlačte obojstranne ! ...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS 33.00 KB 56 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS P.S.  Tlačte obojstranne ! ...
Icon

Kritériá pre prijatie dieťaťa s NKS do materskej školy 103.00 KB 29 downloads

Kritériá pre prijatie dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou do materskej...