Pre rodičov

Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 140 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS 16.64 KB 434 downloads

zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS ...
Icon

Kritériá prijatia na štúdium na SOŠ pre šk.rok 2019/2020 889.61 KB 98 downloads

Kritériá prijatia na štúdium na SOŠ pre školský rok 2019/2020 ...
Icon

Kritériá pre prijatie žiaka do školského klubu (ŠKD) 94.30 KB 116 downloads

Kritériá pre prijatie žiaka Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej do školského...
Icon

Kritériá pre prijatie dieťaťa s NKS do materskej školy 91.48 KB 177 downloads

Kritériá pre prijatie dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou do materskej...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2017/2018 566.89 KB 199 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 174 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...
Icon

Máme dieťa s poruchou sluchu - kniha 0.07 KB 53 downloads

Z pripojeného linku si  stiahnite unikátnu knihu, ktorá pomáha rodičom vychovávať...