Pre rodičov

Icon

Máme dieťa s poruchou sluchu - kniha 0.07 KB 2 downloads

Z pripojeného linku si  stiahnite unikátnu knihu, ktorá pomáha rodičom vychovávať...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2016/2017 628.94 KB 33 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Žiadosť o prijatie do šk. internátu 132.77 KB 65 downloads

Žiadosť o prijatie do školského internátu. ...
Icon

Žiadosť o prijatie do ŠKD 2017-18 308.23 KB 79 downloads

Žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu detí v šk. roku 2017/18 ...
Icon

Evidenčný list stravníka - prihláška na stravovanie 27.50 KB 278 downloads

Evidenčný list – prihláška na stravovanie pre školský rok 2017/2018 ...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ SP 33.00 KB 12 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do špeciálnej základnej školy pre SP. Prosím,...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ NKS 33.00 KB 18 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do špeciálnej základnej školy pre deti...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ZŠ SP 32.50 KB 17 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do základnej školy pre SP. Prosím, tlačiť...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ZŠ NKS 33.00 KB 27 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do základnej školy pre deti s NKS. Prosím,...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP 33.00 KB 74 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP P.S.  Tlačte obojstranne ! ...