Pre rodičov

Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ SP 33.00 KB 3 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do špeciálnej základnej školy pre SP. Prosím,...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ŠZŠ NKS 33.00 KB 7 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do špeciálnej základnej školy pre deti...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ZŠ SP 32.50 KB 3 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do základnej školy pre SP. Prosím, tlačiť...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do ZŠ NKS 33.00 KB 6 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa/žiaka do základnej školy pre deti s NKS. Prosím,...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP 33.00 KB 20 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP P.S.  Tlačte obojstranne ! ...
Icon

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS 33.00 KB 20 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS P.S.  Tlačte obojstranne ! ...
Icon

Kritériá pre prijatie dieťaťa s NKS do materskej školy 103.00 KB 20 downloads

Kritériá pre prijatie dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou do materskej...
Icon

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2015/2016 396.44 KB 51 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Icon

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 1.10 MB 56 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a problematiky, ktorým sa venuje pozornosť...
Icon

Prehľad učebných, študijných a nadstavbových odborov pre zameranie ELEKTOTECHNIKA 1.05 MB 44 downloads

Prehľad odborov pre zameranie ELEKTROTECHNIKA na SOŠ a ich porovnanie s odborom...