Pre rodičov

Ikona

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP 33.00 KB 298 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ SP P.S.  Tlačte obojstranne ! ...
Ikona

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS 33.00 KB 349 downloads

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ NKS P.S.  Tlačte obojstranne ! ...
Ikona

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 173 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Ikona

Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS 16.64 KB 613 downloads

zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS ...
Ikona

Kritériá prijatia na štúdium na SOŠ pre šk.rok 2019/2020 889.61 KB 110 downloads

Kritériá prijatia na štúdium na SOŠ pre školský rok 2019/2020 ...
Ikona

Kritériá pre prijatie žiaka do školského klubu (ŠKD) 94.30 KB 127 downloads

Kritériá pre prijatie žiaka Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej do školského...
Ikona

Kritériá pre prijatie dieťaťa s NKS do materskej školy 91.48 KB 194 downloads

Kritériá pre prijatie dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou do materskej...
Ikona

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 203 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...