CŠPP

Icon

Odporúčanie pre AU - CŠPP 18.20 KB 344 downloads

Odporúčanie pre asistenta učiteľa (AU) - CŠPP ...
Icon

Žiadosť školy o špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka 214.56 KB 864 downloads

ŽIADOSŤ školy o špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka ...
Icon

Žiadosť školy o psychologické vyšetrenie žiaka 262.58 KB 637 downloads

ŽIADOSŤ školy o psychologické vyšetrenie žiaka ...
Icon

Žiadosť rodiča/zákonného zástupcu o špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa 222.14 KB 848 downloads

ŽIADOSŤ rodiča/zákonného zástupcu o špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa ...
Icon

Žiadosť rodiča/zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie dieťaťa 211.02 KB 663 downloads

ŽIADOSŤ rodiča/zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie dieťaťa ...
Icon

Žiadosť o psychologické vyšetrenie -Profesijná orientácia 267.23 KB 186 downloads

ŽIADOSŤ o psychologické vyšetrenie -PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA- ...
Icon

Žiadosť o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa v predškolskom veku 262.95 KB 719 downloads

ŽIADOSŤ o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa v predškolskom...
Icon

Informovaný súhlas plnoletého klienta 321.24 KB 178 downloads

Informovaný súhlas plnoletého klienta CŠPP (v zmysle § 2, pís. y, zákona č....
Icon

Informovaný súhlas zákonného zástupcu 220.60 KB 1307 downloads

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka. (v zmysle § 2, pís....