CŠPP

Icon

Odporúčanie pre AU - CŠPP 18.20 KB 164 downloads

Odporúčanie pre asistenta učiteľa (AU)...
Icon

Žiadosť školy o špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka 214.56 KB 426 downloads

ŽIADOSŤ školy o špeciálno-pedagogické...
Icon

Žiadosť školy o psychologické vyšetrenie žiaka 262.58 KB 321 downloads

ŽIADOSŤ školy o psychologické vyšetrenie...
Icon

Žiadosť rodiča/zákonného zástupcu o špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa 222.14 KB 409 downloads

ŽIADOSŤ rodiča/zákonného zástupcu o...
Icon

Žiadosť rodiča/zákonného zástupcu o psychologické vyšetrenie dieťaťa 211.02 KB 327 downloads

ŽIADOSŤ rodiča/zákonného zástupcu o...
Icon

Žiadosť o psychologické vyšetrenie -Profesijná orientácia 267.23 KB 92 downloads

ŽIADOSŤ o psychologické vyšetrenie -PROFESIJNÁ...
Icon

Žiadosť o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa v predškolskom veku 262.95 KB 385 downloads

ŽIADOSŤ o psychologické a špeciálno-pedagogické...
Icon

Informovaný súhlas plnoletého klienta 232.06 KB 57 downloads

Informovaný súhlas plnoletého klienta...
Icon

Informovaný súhlas zákonného zástupcu 232.26 KB 656 downloads

Informovaný súhlas zákonného zástupcu...