Slávnostné otvorenie Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Žiaci so špeciálno-pedagogickými potrebami môžu využiť služby novootvoreného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) na ulici Hurbanistov 6 v Prešove. Foto  CŠPP prijíma objednávky na vyšetrenia v dňoch pondelok – piatok v čase 8.00 – 12.00 hod. Kontakt nájdete na stránke: http://spojenaskola.info/cspp/kontakty-cspp/ Formuláre žiadostí