Tematická vychádzka SP – Šariš park – Salaš – Male – Veľký Šariš

Tematická  vychádzka SP – Šariš park – Salaš – Male – Veľký Šariš

Dňa 19.septembra 2018 sme cestovali mestskou hromadnou dopravou, označovali si lístky. Absolvovali sme prehliadku areálu Šariš parku aj ich ponuku na ubytovanie a využitie voľného času.  Na kopci “Male” nad Veľkým Šarišom sme pozorovali, pomenúvali – rieku, kopec, lúku, les, dolinu, údolie, pohorie, pole, priľahlú dedinu atď… . Pozorovali sme nádhernú panorámu.  Tematická vychádzka ostane v pamäti a v spomienkach detí , lebo sa mohli dotknúť aj živých koní, poníka a vidieť aj živého kohúta.