Čítajme deťom – „Mrakoš a zvieratká“

Čítajme deťom – „Mrakoš a zvieratká“

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila akcia II.oddelenia (Pr.B+Pr.E) ŠKD  pod názvom Čítajme deťom. Ambíciou podujatia bolo ponúknuť pohľad a vzťah ku knihám samotných  rodičov, starých rodičov, či súrodencov, ktorí prišli deťom porozprávať a prečítať z kníh, pre nich najobľúbenejších. Odmenou pre dospelých bola dramatizácia autorskej rozprávky

Kniha a ja

Kniha a ja

Akcia ŠKD – posedenie pri knihe. Cieľom akcie bolo oboznámiť deti s témou: Kniha a čo vieš o knižniciBol to riadený rozhovor o tom, ako kniha obohacuje ducha človeka a jeho predstavivosť.Na stretnutí v knižnici žiaci z druhých ročníkov najprv predčítavali z