Kniha a ja

Kniha a ja

Akcia ŠKD – posedenie pri knihe. Cieľom akcie bolo oboznámiť deti s témou: Kniha a čo vieš o knižniciBol to riadený rozhovor o tom, ako kniha obohacuje ducha človeka a jeho predstavivosť.Na stretnutí v knižnici žiaci z druhých ročníkov najprv predčítavali z