Zahlasujte za projekt „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“ už od 20.januára 2020 v OD Tesco Vukov Sidl. 3, Prešov

Zahlasujte za projekt „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“ už od 20.januára 2020 v OD Tesco Vukov Sidl. 3, Prešov

Zahlasujte za projekt „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“ už od 20.januára 2020 v OD Tesco Vukov Sidl. 3, Prešov. Projekt OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove postúpil medzi tri vybrané projekty, prostredníctvom ktorých môžeme získať až 1 300 € na

Vyhrali sme projekt

Vyhrali sme projekt

Náš projekt  „Komunikujeme a žijeme bez bariér“ zapojeného do 6.edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco  vyhral v hlasovaní zákazníkov v Hypermarkete Tesco Prešov 1. miesto (28 125 hlasov). Týmto sme získali pre žiakov so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou finančnú podporu 1300 EUR na floorbalové