Ľudové tradície v MŠ

Cieľom akcie bolo spoznávať ľudové tradície, spev, tanec, kroje a ľudové zvyky. Malá jedáleň bola bohato vyzdobená tradičnými ľudovými predmetmi a výrobkami detí z celej MŠ. Akciu sme začali krátkou scénkou, rozhovorom dvoch dievčat v šarišskom nárečí. Následne sme privítali speváčku a hudobníka v ľudových krojoch.