Výstava SVET OKOLO NÁS

Výstava SVET OKOLO NÁS

Milé kolegyne, kolegovia ďakujeme všetkým učiteľkám materských škôl, ktoré sa do súťaže zapojili. Vernisáž výstavy bude 22. mája 2019 v priestoroch  Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, Prešov. Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostné otvorenie výstavy.          Do XXII. ročníka bolo zaslaných 1063

Karneval MŠ

Karneval MŠ

Dňa27.2.2019 o 10.00 hod. sa v jedálni školy zišli deti v rôznych maskách                                                                                                ,aby sa zabavili na karnevale. Akciu viedli učiteľky z triedy MŠ A, ktoré boli prezlečené za „Pata a Mata“ krátkou scénkou deti motivovali a vyzvali hneď k predstavovaniu jednotlivých masiek, ktoré sa