27. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2019)

27. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2019)

Vo štvrtok 9. mája 2019 sme odchádzali autobusom do Bratislavy, ktorý zabezpečila nadácia Vlada Kulíška. Cestou sme  sa zastavili v Levoči, kde pristúpila výprava tamojšej školy. Do Bratislavy sme prišli okolo pol siedmej. Organizátori nám zabezpečili ubytovanie v škole.  Program festivalu

Výstava SVET OKOLO NÁS

Výstava SVET OKOLO NÁS

Milé kolegyne, kolegovia ďakujeme všetkým učiteľkám materských škôl, ktoré sa do súťaže zapojili. Vernisáž výstavy bude 22. mája 2019 v priestoroch  Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, Prešov. Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostné otvorenie výstavy.          Do XXII. ročníka bolo zaslaných 1063