26. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2018)

Program festivalu ZUČ sa začal spoločnou večerou. Po večeri bolo na programe vyhodnotenie výtvarných a fotografických prác. Z prác našich žiakov získal prvé miesto  – Sebastián Ribár v kategórii mladší žiaci s fotkou „Jarná snežienka“. Po programe nasledovala porada vedúcich, kde sa zjednotili

Dopravné ihrisko

Dňa 04.05.2018 deti MŠ sa zúčastnili v dopoludňajších hodinách akcie na ktorej si mohli prakticky uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v oblasti dopravnej výchovy. Priebeh akcie: Deti po zhromaždení na školskom dvore si pozreli krátku scénku, ako staršia pani nesprávne