Zahlasujte za projekt „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“ už od 20.januára 2020 v OD Tesco Vukov Sidl. 3, Prešov

Zahlasujte za projekt „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“ už od 20.januára 2020 v OD Tesco Vukov Sidl. 3, Prešov

Zahlasujte za projekt „KEĎ ĽAD LÁME KOMUNIKAČNÉ BARIÉRY“ už od 20.januára 2020 v OD Tesco Vukov Sidl. 3, Prešov. Projekt OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove postúpil medzi tri vybrané projekty, prostredníctvom ktorých môžeme získať až 1 300 € na

Mikuláš

Mikuláš

Dňa 6.12.2019 v dopoludňajších hodinách navštívil materskú školu a základnú školu Mikuláš v sprievode študentiek SOŠ pedagogickej v Prešove, ktoré si pre deti a žiakov pripravili divadelné predstavenie v telocvični školy. Samozrejme, že na tejto akcii nesmel chýbať čert, ktorý